Word donateur of sponsor

Als donateur van de stichting steunt u de asieldieren eenmalig of structureel met een door uzelf gekozen bedrag. U kunt uw financiële gift overmaken op ons bankrekeningnummer NL80ABNA 0415.1572.77 t.n.v. Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal onder vermelding van “Donatie”.

U kunt ook een donatie doen door op deze link te klikken.

Wij zijn door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) aangemerkt.   Uw gift is daardoor fiscaal aftrekbaar.  

Wettelijke zorgplicht

De gemeente is vanuit haar wettelijke zorgplicht verantwoordelijk voor de kosten van de eerste 14 dagen van de opvang van zwerfdieren. Na deze periode zijn alle kosten van de opvang en (medische) verzorging voor rekening van de stichting.

Giften en fondsenwervende acties (geld, maar ook in natura) van bedrijven, clubs, scholen en (sport)verenigingen zijn samen met de structurele steun van donateurs en sponsoren noodzakelijk om de exploitatiekosten te dekken.

Inzamelen textiel

U kunt ook helpen door het inleveren van oude kleding, schoenen en tassen (geen kussens, dekens en handdoeken). Deze kunt u inleveren in de oranje kledingcontainer van Stichting Dierenlot welke bij ons op het terrein staat. De kleding dient aangeleverd te worden in een plastic zak en moet nog wel bruikbaar zijn. De netto opbrengst van de kleding is voor 100% voor onze stichting.

Belastingvrij schenken

Dit is mogelijk via een notariële akte, waarin u een overeenkomst aangaat met onze stichting voor een periode van minimaal vijf jaar. Dit bedrag is volledig fiscaal aftrekbaar. Afhankelijk van uw inkomen kunt u tot 52% van uw gift van de belasting terugkrijgen.

Nalaten via een testament

Wanneer u de stichting opneemt in uw testament laat u uw liefdevolle zorg voor dieren voortleven en draagt u, ook in de toekomst, bij aan de opvang en verzorging van zwerf- en afstandsdieren in Oldenzaal. In uw testament kunt u onze organisatie tot begunstigde benoemen. U kunt een bedrag, een percentage of een voorwerp, bijvoorbeeld een kunstwerk of uw huis, nalaten aan de stichting. Dit kan vrij van erfbelasting aangezien de stichting is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling), onder nummer 5734721. Uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan de dieren. Dat is belangrijk want uw hulp is nu en in de toekomst hard nodig!