Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal

De werkzaamheden van Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal bestaan uit het opvangen en verzorgen van zwerf- en afstandsdieren (honden en katten) voor de gemeente Oldenzaal. De zwerfdieren moeten minimaal 14 dagen worden opgevangen. Na deze periode worden ze eigendom van Dierenopvangcentrum Oldenzaal en kunnen de dieren worden herplaatst.

Voordat de dieren worden herplaatst, krijgen ze eerst alle wettelijke entingen, een chip en eventuele medische zorg. De katten worden daarnaast ook geneutraliseerd (indien de leeftijd dit toelaat) voordat ze herplaatst worden. In samenwerking met Animal in Need worden er ook honden en katten vanuit het buitenland opgevangen en herplaatst.

Stichting Dierenopvang Oldenzaal werkt alleen met gekwalificeerde dierverzorgers. De medewerkers weten precies wat dieren nodig hebben. De vrijwilligers van Dierenopvangcentrum Oldenzaal werken altijd onder toezicht.

Stichting Dierenopvang Oldenzaal biedt stage plekken aan voor dier gerelateerde beroepsopleidingen. Tevens worden er beschutte werkervaringsplekken aangeboden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Het bestuur

Het bestuur van Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal is als volgt samengesteld:

Irma Neijman Voorzitter
Manon Keus Penningmeester
Diana Bloemsma Secretaris
Marieke Hankinson Bestuurslid
Karin Wagemakers Bestuurslid

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden die zij in de rol van bestuurslid uitoefenen.

ANBI, Beleidsplan en jaarcijfers

De gegevens gepubliceerd op deze pagina sluiten aan bij de voorwaarden die gelden vanuit de belastingdienst voor een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties aan Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal zijn dan ook aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting binnen de daarvoor geldende regels.