Jaarrekening, jaarverslag en beleidsplan

Jaarrekeningen

Jaarverslagen

Beleidsplannen

ANBI

Stichting Dierenopvangcentrum Oldenzaal is aangemerkt als ANBI onder nummer: 57 34 721

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@docoldenzaal.nl